Napunk

Szlovákok és magyarok a 19. században – ahogy még nem láttuk őket

Haan Lajos mellszobra Békéscsabán. Fotó - Zátonyi Sándor (ifj.)
Haan Lajos mellszobra Békéscsabán. Fotó – Zátonyi Sándor (ifj.)

Haan Lajos emlékirataiban, adomagyűjteményében és más kézirataiban ugyanis több száz kortársáról őrzött meg humoros, érdekes vagy meglepő történetet. A reformáció gondolatát például Luther aranyeréig vezeti vissza, egy békéscsabai lelkészről megírja, hogyan vizelte le egy kutya a csizmáját egy temetési beszéd közben, egy másikról, hogy hogyan törte el a lábát, miközben a feleségét üldözte egy bottal, mert a nő a szemére vetette a folyamatos félrelépéseit.

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

Haan Lajos (1818–1891) nagylaki, majd békéscsabai evangélikus lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a modern magyar történetírás egyik alapító atyja volt. Pozitivista történeti munkái, tanulmányai, könyvei, forráskiadványai ugyan ma már meglehetősen száraz olvasmányok, viszont egyre többet tudunk a magánember Haan Lajosról is.

A kéziratban maradt, főként kortársairól szóló szövegei ugyanis nemcsak arról tanúskodnak, hogy a poros iratokat bújó történész valójában szeretett tréfálkozni és jó humorérzéke volt, de arról is, hogy a nagy történelmi folyamatokról író tudós-lelkészt a saját korában sokkal jobban érdekelte a hétköznapi ember a maga esendőségével, jó vagy rossz szokásaival, magánéleti problémáival.  Ezzel pedig sokszor az ismert történelmi szereplőket is más megvilágításba helyezte, mint az eddig ismert, hagyományos életrajzaik.

Haan Lajos emlékirataiban, adomagyűjteményében és más kézirataiban ugyanis több száz kortársáról őrzött meg humoros, érdekes vagy meglepő történetet. A reformáció gondolatát például Luther aranyeréig vezeti vissza, egy békéscsabai lelkészről megírja, hogyan vizelte le egy kutya a csizmáját egy temetési beszéd közben, egy másikról, hogy hogyan törte el a lábát, miközben a feleségét üldözte egy bottal, mert a nő a szemére vetette a folyamatos félrelépéseit.

Mivel ráadásul Haan szlovák anyanyelvű volt, és az 1830-as években és az 1840-es évek elején szoros kapcsolatban állt a szlovák nemzeti mozgalommal is, nemcsak evangélikus lelkészek, de a szlovák nemzeti mozgalom ismert és kevésbé ismert tagjai is felbukkannak történeteiben.

Štúr és a giliszták

Az 1870-es években, a 19. századi szlovák–magyar konfliktusok legsötétebb időszakában az ekkor már egyébként inkább a magyar nemzeti gondolat mellett kiálló Haan például így idézte meg Ľudovít Štúrt emlékirataiban: „Ez a magyar faj elleni gyűlölet náluk régi dolog. Már a negyvenes években azt mondta Stúr Lajos egy vele e felett vitatkozó magyarnak: nézd csak, úgy mond Európa térképét a magyar öt millió, a szláv 80 millió. Oroszország az a fej, Lengyelország a mell, Szerbia, Croatia, Montenegro, azok a lábak, Magyarország a has, Ti pedig a hasban csak amolyan férgek és giliszták vagytok.”

Haan története szerint Štúr még tovább folytatta az emésztőrendszer működése és a közép-európai népek egymáshoz való viszonyának párhuzamba állítását, ennek idézésétől azonban itt érdemes inkább eltekinteni.

Az mindenesetre valószínűtlen, hogy ténylegesen elhangzott volna ilyen párbeszéd Štúr és egy meg nem nevezett magyar között. Sokkal valószínűbb, hogy ez a történet adomaként terjedt a szlovák diákság köreiben, Ján Kollárnak a szláv népek összefogásáról szóló szláv kölcsönösség elméletének a diákhumorral kitekert, túlzó verziójaként.

Ami azt is mutatja, hogy az idősebb korában magát magyar történészként jellemző Haan fiatalon még a szlovák mozgalom belső köreiben mozgott, hiszen csak úgy hallhatta ezt a diáktréfát is. Emlékirataiban egyébként utal is erre a szoros kapcsolatra, hiszen a későbbi lelkes magyar hazafi, amikor éhező egyetemistaként hazatért Németországból, és utolsó garasaiból néhány szem szilvát tudott csak venni Dévényben, számos pozsonyi ismerőse közül nem mástól kért kölcsön egy nagyobb összeget, hogy hazajuthasson Békéscsabára, mint az egyébként szintén állandó anyagi nehézségekkel küszködő Štúrtól.

Az izzadó filozófus

Haan azonban később is kapcsolatban maradt a szlovák nemzeti mozgalom tagjaival,

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Történelem

Vélemény

Jelenleg a legolvasottabbak