Napunk

Hogyan lesz egy bukdácsoló kadétból flottaparancsnok? Horthy életének legkevésbé ismert szakasza számos meglepetést rejteget

A Horthy család Kenderesen, 1942-ben. Jól látható a kormányzó tetoválása. Fotó - Duna Menti Múzeum
A Horthy család Kenderesen, 1942-ben. Jól látható a kormányzó tetoválása. Fotó – Duna Menti Múzeum

Horthy Miklós karrierje azért volt egyedülálló a Monarchia haditengerészetében, mert kiemelkedő képességek híján ért a csúcsra – mondta komáromi előadásán Turbucz Dávid Horthy-kutató.

Horthy Miklós nem volt különösebben tehetséges, kiemelkedő képességekkel bíró tengerésztiszt. A haditengerészeti akadémiát bukdácsolva csinálta végig, a záróvizsgán is csak másodszorra sikerült átmennie, és a ranglétrán is lassabban lépkedett felfelé, mint a korábbi évfolyamtársai.

Végül mégis olyan magas pozíciókba került, amilyenekről az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészeténél a legtöbben csak álmodozhattak: öt éven keresztül (1909–1914) Ferenc József szárnysegédje volt, az utolsó magyar király, IV. Károly pedig az első világháború utolsó évében flottaparancsnokká nevezte ki. De vajon hogyan sikerült mindezt elérnie?

A komáromi Duna Menti Múzeum Baráti Körének legutóbbi vendégelőadója Turbucz Dávid, Horthy Miklós életének egyik legjelesebb jelenkori kutatója volt.

Az előadás a kormányzó életének egy kevésbé ismert szakaszába, a haditengerészet kötelékében eltöltött kalandos évtizedeibe nyújtott betekintést.

Az ismeretlen Horthy

Turbucz Dávid elmondta: magyar történész tollából a mai napig nem jelent meg egy átfogó életrajzi nagymonográfia Horthy Miklósról. A haditengerész-tiszti pályafutása pedig különösen kis figyelmet kapott, holott az sok szempontból megalapozta a leendő kormányzó politikai karrierjét.

Turbucz ezért igyekezett árnyalni és kiegészíteni mindazt, amit Horthy Miklós 1882 és 1918 közötti haditengerésztiszti karrierjéről tudni lehetett, addig jobbára feltáratlan, bécsi levéltári forrásokra támaszkodva. A kutatás eredményeként született meg tavaly a Horthy Miklós, a haditengerésztiszt című könyv.

A történész a könyv szerkezetét követő, azt mintegy összefoglaló előadásában Horthy Miklós eddig alig ismert oldalát tárta a komáromi közönség elé, olyan finomságokra is kitérve, hogy hol és mikor varrták a későbbi kormányzó karjára a legendás sárkányos tetoválást, illetve hogy hogyan szórakozott Lehár Ferenccel, a komáromi operettkirállyal.

Turbucz Dávid. Fotó – Duna Menti Múzeum

A záróvizsgán és a tengerésztiszti vizsgán is megbukott

Annak ellenére, hogy Horthy messze nem tartozott a fiumei Haditengerészeti Akadémia eminens növendékei közé, az intézmény szellemisége, a vasfegyelem, a bajtársiasság, a kötelességtudat, a felsőbbség iránti feltétlen lojalitás hangsúlyozása nagy hatással volt a személyiségfejlődésére. A tanulás azonban kezdettől fogva nehezen ment neki.

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Első világháború

Horthy Miklós

Komárom

Történelem

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak