Napunk

Mire „jó” egy filozófus? Vajda Mihály emlékére

Vajda Mihály. Fotó - VM archívuma
Vajda Mihály. Fotó – VM archívuma

Hadd hozzuk meg az olvasó kedvét Vajda Mihály szövegeinek olvasásához: az a derű, amellyel a holokauszt túlélője, számtalan családi, közösségi, politikai dráma kárvallottja élt, nem csak alkati kérdés volt. Nem csupán adottság. Hanem szerzett derű és szerzett szabadság.

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

Olyan veszteségekkel sújtja a magyar kultúrát az idei év, amelyekre nem volt felkészülve, és amelyeknek a következményeit most nem is látjuk be, és nem is értjük igazán. Ugyanabban az évben halt meg Tamás Gáspár Miklós és Vajda Mihály, a magyar filozófiai élet utolsó széles körben ismert, elismert, sőt mi több, szeretett alakjai.

Tamás Gáspár Miklós hosszú éveken át tudatosan vett részt a sajtóvitákban, művelt több publicisztikai műfajt (írt vitairatot, esszét, tanulmányt, vitriolos pár soros jegyzetet, tárcát – mikor mit kívánt a tartalom, a közhangulat). Vajda Mihály nem volt ilyen intenzíven jelen, de tanulmányai, esszéi azért így is elérték a szélesebb, szakmai közönséget. Kulcsfontosságú pillanatokban állást foglalt, és nem riadt vissza a vitáktól sem.

Sajnos az ő ismertségéhez hozzájárult az is, hogy a magyarországi autokrata rezsimek többször is példát statuáltak rajta (hasonlóan TGM-hez). Egyszer a hetvenes évek elején, amikor megindult a magyar akadémiai és kifejezetten a filozófiai élet elleni politikai leszámolás. És egyszer 2010-ben: a NER „ideológiai (h)arcvonalának kialakulásakor, amikor elindult (1973 után másodszor) a magyar filozófusper”.

Miért volt Vajda Mihály annyira fontos áldozat a hatalmi leszámolás számára? Egyrészt (tudományos) közéletszervező szerepe miatt: tanárként, barátként, kitűnő beszélgetőtársként körülötte szerveződtek a legkülönbözőbb, intenzíven összetartó szellemi körök. Vajdával leszámolni számukra is egyértelmű üzenetet, fenyegetést jelentett. Még úgy is, hogy egyébként Vajda Mihály személyes habitusát tekintve szerény, békés, kedélyes és bizonyos értelemben visszahúzódó ember volt: sokkal inkább megfigyelő volt, mint aktív résztvevő.

A másik ok az általa kiérlelt és egyre mesteribb fokon művelt műfaj volt: idővel a módszertani kételkedés virtuózává vált. Mindenre rákérdezett, mindennek tudta tételezni az ellentétét is, és – a posztmodern kísérletek gyakorlójaként – nem ígért végső, lezárható konklúziót, bizonyosságot, hitelesítést. Az autokratikus hatalmak számára nincs kockázatosabb annál, aki folyamatosan szembesít: minden megkérdőjelezhető, sőt, minden megkérdőjelezendő. Nincs végső autoritás, nincs végső tekintély.

Tamás Gáspár Miklós és Vajda Mihály személyes életútja bizonyos pontokon érintkezett, kölcsönös barátság és figyelem kötötte össze őket, bizonyos pontokon eltért egymástól. Életük végén – politikai, szellemi, de azt hiszem, stiláris szinten is távolodtak egymástól. Tamás Gáspár Miklós radikális fordulatát ismerjük, élete végéig kitartó stiláris lendülete magával ragadta azt is, aki egyébként nem értett egyet vele.

Vajda Mihály ellentétes utat járt be: a polgári – liberális – demokrácia klasszikus formáihoz ragaszkodott egyre inkább, a filozófiai műfajokkal szemben egyre nagyobb kételyt táplált, és egyre inkább egyfajta filozófián túli, személyes nyelvet beszélt, azon írt. Ennek a folyamatnak is megvannak a maga filozófiai következményei, megvan a filozófiatörténettel szembeni üzenete – ha lennének még filozófiai vitáink a magyar szellemi életben, érdemes lenne ezzel alaposan foglalkozni.

A fasizmusról

De az olvasó akkor érti meg igazán a tétjét, ha visszanyúl a hetvenes évekbe, és kezébe vesz egy olyan tanulmányt, amely előrevetíti nemcsak a fent említett gondolkodók későbbi sorsát, megítélését, nemcsak a jelenlegi társadalmi-politikai állapotaink legfontosabb jellemzőit, de azt is, miért fontos magunkra, korunkra, társadalmainkra filozófiai perspektívából tekinteni. Mire jók nekünk a filozófusok?

Vajda Mihály legkalandosabb pályát bejárt műveinek egyike A fasizmusról című tanulmány.

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Fasizmus

Kultúra

Nekrológ

Vélemény

Jelenleg a legolvasottabbak