Napunk

Valami megmozdult. A nemzetiségi iskolák jövőjéről tanácskoztak Pozsonyban

A konferencián Daniel Bútora oktatási miniszter is megjelent. Fotó - NIVAM
A konferencián Daniel Bútora oktatási miniszter is megjelent. Fotó – NIVAM

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

A nemzetiségi iskolák számára tizenöt év után először szervezett konferenciát az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) azzal a céllal, hogy szakmai vitát kezdeményezzenek a nemzetiségi iskolák aktuális helyzetéről és felmérjék, mely területekkel kellene célirányosan foglalkozniuk a nemzetiségi oktatás színvonalának javítása érdekében.

Több előadás a folyamatban levő közoktatási reform bevezetésének egyes területeivel foglalkozott, de téma volt a magyar tannyelvű iskolák állandó és megosztó kérdése, a szlováknyelv-oktatás is.

Standardizált magyar tesztek

Petőcz Kálmán, az oktatási minisztérium Nemzetiségi és Inkluzív Oktatás Főosztályának vezetője a nemzetiségi oktatás fejlesztésének első koncepciójáról beszélt, az erről szóló dokumentumot 15 évvel ezelőtt fogadták el. Jelentős része az államnyelv elsajátításával foglalkozik. A magyar tannyelvű iskolákban azóta is az egyik központi téma a szlovák nyelv oktatása. Az idegen nyelv módszereinek alkalmazása, valamint az új kerettanterveket illetően a pedagógusok sem egységesek.

Petőcz Kálmán az inkluzív oktatás kapcsán rámutatott arra, hogy a mentális sérüléssel küzdő magyar nemzetiségű gyerekek száma az utóbbi 15 évben emelkedett. „Míg tizenöt évvel ezelőtt a magyar nemzetiségű mentálisan sérült gyerekek száma alacsonyabb volt, addig most a magyar nemzetiségű mentálisan sérült gyerekek száma magasabb az országos átlaghoz viszonyítva” – figyelmeztetett Petőcz Kálmán, aki szerint a nemzetiségi iskoláknál a reform és inkluzív törekvéseknél ezeket az indikátorokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Petőcz Kálmán előadása. Fotó – NIVAM

Szlovákiában éveken át indokolatlanul nagy arányban, a gyerekek mintegy hat százalékát sorolták be a speciális alapiskolákba, mellyel gyakorlatilag megpecsételték a jövőjüket. Nemcsak a magyar, hanem a roma ajkú gyerekek felmérését sem standardizált tesztekkel végezték.

Petőcz Kálmán jelezte, a Gyermekpszichológiai Kutatóintézettel (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – VÚDPaP) abban állapodtak meg,

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Magyar iskolák

Pedagógusok

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak