Napunk

Segítséget kapnak a tanárok a tanulási nehézséggel küzdő diákok kezeléséhez. A támogató intézkedéseket a komáromi szemináriumon mutatták be

Illusztrációs felvétel. Fotó N - Tomáš Benedikovič
Illusztrációs felvétel. Fotó N – Tomáš Benedikovič

A közoktatási reform keretében szeptembertől az oktatási intézményeknek át kell állniuk az inkluzív oktatásra. A reformintézkedéseken két évig dolgozott a minisztérium, az újdonságok bevezetését segíti a Támogató intézkedések katalógusa, mely húsz pontban foglalja össze azokat az intézkedéseket, amelyekkel a pedagógus és az iskola segítheti a tanulási nehézséggel, a tanulási zavarral küzdő gyerekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek képzését, felzárkóztatását.

Szeptembertől az iskoláknak a katalógust alkalmazva kell meghatározniuk, milyen támogató intézkedésben kell részesíteni a diákot. A katalógussal kapcsolatos legfontosabb információkat ma Komáromban ismertette az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi csapata a régió magyar tannyelvű oktatási intézményei számára.

Segédanyag a pedagógusoknak

„A katalógus egy olyan segédanyag az iskola és a pedagógus számára, amiből világossá válik a számukra, hogy hogyan vezessék be az új dolgokat a gyakorlati pedagógiába, a mindennapi munkájukba” – foglalta össze a katalógus lényegét Tungli Vecserka Judit regionális metodikus.

A támogató intézkedések mérsékelik vagy felszámolják azokat az akadályokat, melyekkel a diák az oktatás során küzd, hogy a saját képességeihez és személyiségéhez mérten fejlődhessen. A támogató intézkedéseket tulajdonképpen úgy is értelmezhetjük, mint specifikus oktatási-nevelési tevékenységeket, melyek tiszteletben tartják a diákok igényeit, szükségleteit az oktatási intézményekben a mozgáskészségük, a kommunikációs, a kognitív, az emocionális, a mentális és a szociálkommunikációs készségeik és képességeik fejlesztésekor.

Példa:
A katalógus javaslatokat tesz arra, hogy milyen segítséget nyújtsanak a pedagógusok például egy olyan elsősnek,

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Komárom

Magyar iskolák

Oktatás

Pedagógusok

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak