Napunk

Duna Menti megye, nemzeti jelképek szabad használata, kettős állampolgárság visszaállítása – ígéretek a magyar pártoktól a kisebbségi politikában

Martin Piaček (Oda és vissza, 2009 - 2016), Dalibor Bača (Visszhang, 2016) és Németh Ilona (Amikor..., 2016) című munkája a Nézd, ki van itt? c. kiállításon 2016-ban a Pozsonyi Kunsthalléban. Fotó - Martin Deko
Martin Piaček (Oda és vissza, 2009 – 2016), Dalibor Bača (Visszhang, 2016) és Németh Ilona (Amikor…, 2016) című munkája a Nézd, ki van itt? c. kiállításon 2016-ban a Pozsonyi Kunsthalléban. Fotó – Martin Deko

Már csak pár óra maradt! Kapcsolódj be közösségi finanszírozási akciónkba, hogy a Napunk 2024-ben is a szlovákiai magyarok hangja lehessen! Minden adományt köszönünk.

A magyar pártoknál és az általuk alakított választási pártoknál hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek a kisebbségi politikára a választási programokban, beleértve a nyelvhasználati jogok érvényesítését és kibővítését, vagy nagyobb jogköröket a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségeknek. A programok kisebbségi politikáját szemléző cikkünkben figyelembe vettük a kisebbségi kultúrát illető javaslatokat is.

Modrí–Most-Hídnál a magyarok mellett a romák és a ruszinok is figyelmet kapnak

A párt támogatja a Kortárs Művészetek Múzeumának, a Kortárs Tánc Központjának és a Nemzetiségi Kisebbségek Művészeti Központjának létrehozását – ARTMINOR néven. Továbbá megreformálnák a Művészeti Alapot és a Kisebbségi Kulturális Alapot is annak céljával, hogy növeljék a hatékonyságukat és az átláthatóságukat.

Forrás – a Most-Híd Facebook-oldala

Ezenkívül támogatnák olyan központok kiépítését, melyek teret nyújtanának a kirekesztett közösségekben élőknek a tanulásra és a különböző aktivitásokra. Elképzelésük szerint a hatékonyabb kommunikáció érdekében az ezekben dolgozó asszisztensek ugyanabból a környezetből származnak majd, mint a központokat látogató gyerekek. Programjukban arról is szó van, hogy stabilizálják és kibővítik a szociális terepmunka, az egészségügyi felvilágosítás és a pedagógiai asszisztensek rendszerét, és biztosítják az anyagi forrásokat az ezekkel kapcsolatos hosszú távú projektekre.

A pártszövetség figyelmet fordítana az önerőből házat építők támogatására, akiknek segítséget nyújtanának az építési engedély kérvényezésében, a projektek kidolgozásában vagy a kölcsönök kérvényezésében is. Ennek része a roma telepek alatti telkek tulajdonjogának rendezése is.

A programjukban a ruszin gyerekek számára vállalják, hogy bebiztosítják a pedagógiai eszközöket és oktatási segédanyagokat. Az egyes régiókban és nagyobb városokban pedig ruszin tanítási nyelvű óvodákat építenének.

A kisebbségi oktatás támogatása érdekében egy alapot hoznának létre, melyből a nemzetiségi iskolák digitális korszerűsítését, azok felszerelését, valamint az oktatás minőségének fejlesztését finanszíroznák.

A Modrí–Most-Híd nem hagyja figyelmen kívül a hivatali kétnyelvűséget sem, melynek támogatása érdekében pénzügyi mechanizmusokat hoznának létre azon régiók önkormányzatai számára, ahol nemzetiségi kisebbségek élnek. Ennek kapcsán létrehoznának egy olyan alapot is, mely az önkormányzatokat kompenzálná a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatos kiadások miatt.

A párt továbbá az Alkotmányt is megnyitná, melyben érvényesítené az államalkotó nemzet és az őshonos nemzetiségek egyenlőségét.

A nemzetiségi kisebbségeket egyenrangú szereplőkké tennék az állami politikák formálásában. A nemzeti kisebbségek jogállásának megerősítése és a széttagolt jogszabályok egyszerűsítése érdekében pedig egy átfogó törvényt készítenének a nemzeti kisebbségek tagjainak jogállásáról.

Ezenkívül egy olyan központi kormányzati szerv létrehozását tervezik a nemzeti kisebbségek jogaiért, amely a kultúra, az oktatás és a nyelv területén rendelkezne hatáskörrel.

Programjuk szerint a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényt is módosítanák, melynek keretén belül megszüntetnék az adminisztratív terheket és javítanák a hosszú távú tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket.

A Modrí–Most-Híd programja nem tesz említést a kettős állampolgárság visszaállításáról.

Vannak dolgok, amikben a Magyar Fórum és a vele együtt induló pártok egyetértenek a Szövetséggel

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Híd

Kisebbségek

Magyar Fórum

Szövetség

Választások 2023

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak