Napunk

Szimpózium Chrenóczy-Nagy Józsefről, aki 42 évig volt Nyitra vármegye főorvosa

Fotó - A szerző archívuma
Fotó – A szerző archívuma

A szimpózium ebben a formájában egyrészt egy időbeli ívet vázolt fel a 19. századi kezdetektől a 21. századi folytatásig, másrészt felmutatta azt a felszínen nem mutatkozó összefüggést is, amely Chrenóczy polihisztorságától Selye János orvostörténeti jelentőségű munkásságán át a jelenlegi szlovákiai magyar medikusok szakmai tevékenységéig húzódik.

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

A szerző a SZMAT elnöke

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) egyik állandó programjaként emléktáblákat állít azoknak az MTA-tagoknak, akiknek az élete vagy munkássága a volt Felső-Magyarországhoz kötődik. Ennek keretében tavaly avattuk fel Chrenóczy-Nagy József emléktábláját Nyitrán a Zoboralja Kht. székházának kapubejárójában. Az avatást követő baráti beszélgetés közben merült fel az az ötlet, hogy ezt az aktust bővítsük ki egy olyan munkatalálkozóval, amelyen mélyebben foglalkoznánk Chrenóczy-Nagy József tudományos tevékenységével.

Az ötlet megvalósítására 2023. május 3-án került sor Nyitrán szimpózium formájában. (A szimpózium tartalmi előkészítését a SZMAT, lebonyolítását pedig a Zoboralja Kht. vállalta magára.) Az eredeti elképzelést kissé módosítva, a témát tágabb keretek közé helyeztük és az időhatárokat is kiszélesítettük.

Az indítást a Nyitrához köthető múltbeli tudósok bemutatása adta meg. Lacza Tihamér (aki 2019-ben az MTA Újságírói Díját kapta tudománytörténeti publikációiért) A múltbéli Nyitra, a magyar művelődés regionális központja című írásában Ponori Thewrewk József, Vágner József, Gragger Róbert, Thuróczy Károly, Dedek Crescens Lajos, Tagányi Károly, Prohászka Ottokár, Szondi Lipót, Várkonyi Nándor, Höllrigl József és Tóth Géza munkásságát mutatta be. (Az előadás szövegét a szerző távolmaradása miatt Mészáros András olvasta fel.)

Fehér Sándor professzor Dr. Chrenóczy-Nagy József élete és természettudományos munkássága címet viselő előadásában felvázolta Chrenóczy (18181892) életútját, aki amellett, hogy 42 évig volt Nyitra vármegye főorvosa, jelentős tevékenységet fejtett ki a tudományszervezés, a geológia, hidrológia, meteorológia, botanika, ornitológia területén. E sokrétű érdeklődése közül az ornitológia emelkedik ki, hiszen a madarakról szóló monográfiáját évtizedekkel az első kiadás után másodszor is megjelentették. Nem elhanyagolhatóak az orvosi terminológia magyarítása érdekében tapasztalható ajánlásai sem. (A szimpózium utolsó részében, a vitában szóba került Chrenóczy síremlékének a problémája is.)

A programban ezután következett MUDr. Gálffy Balázs hematológus saját kutatáson is alapuló előadása: „Stressz az élet sava-borsa” – Selye professzor grandiózus életművéről. A hallgatóság Selye életútjával, nagy hatású felfedezésével, a stresszelmélettel, valamint szellemi hagyatékával ismerkedhetett meg.

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Nyitra

Tudomány

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak