Napunk

A „véresszájú pánszláv” és a „szlovák gyerekek kínzójának” közös múltja

Gróf Apponyi Albert. Forrás - wikipedia
Gróf Apponyi Albert. Forrás – wikipedia

Közel a cél! Legalább 30 ezer eurót kell összegyűjtenünk, hogy a Napunk 2024-ben változatlanul működhessen. Segíts, hogy teljesítsük a célt. Minden adományt köszönünk!

A szerző történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézetének és az NKE Közép-Európa Kutatóintézetének kutatója

A dualizmuskori választások visszásságai jól ismertek mind a szlovák, mind a magyar olvasók előtt, hiszen Ján Kalinčiak vagy Mikszáth Kálmán műveiben (a Reštavráciában vagy a Két választás Magyarországonban) plasztikusan megmutatkoznak a rendszer árnyoldalai.

A választás körülményei már visszaélések nélkül is súlyosan torzították a rendszert. Hiszen a kormánypárt belügyminisztere által kinevezett főispán irányította azt a közigazgatási apparátust, amely megszervezte a választást; fejenkénti, nyílt szavazás volt; egy választókerületben csak egyetlen helyen lehetett szavazni – vagyis a távolabbról érkező választóknak akár két napjuk is rámehetett egyetlen szavazat leadására, ami elég súlyos aránytalanság volt.

Ezek a tényezők egyenként is komolyan befolyásolták a választások végeredményét. Ehhez jöttek még azok a jól ismert, szintén rendszerszintű jelenségek, mint a korteskedés, a választók etetése, itatása és alkalmanként a lefizetése, arról nem is beszélve, hogy a fizikai erőszak, a tömegverekedés a rendszer hétköznapi velejárójának volt tekinthető.

De a választási bizottságok nem riadtak vissza az ellenzéki (Észak-Magyarországon tehát sokszor szlovák) jelöltek esetén olyan nyilvánvaló visszaélésektől sem, mint a választói névjegyzék manipulálása, az ellenzéki szavazók szavazatainak a figyelmen kívül hagyása vagy épp a katonaság bevetése. Hiszen sokszor akár az is elég volt, ha a vármegye által kirendelt fegyveresek egyszerűen elállták az utat, és az ellenzéki szavazókat nem engedték be a szavazás helyszínére.

De talán még ezek között a viszonyok között is felhúzza az ember a szemöldökét, amikor meglátja a szenici választókörzet szavazati névsorában Jozef Miloslav Hurban nevét beírva – gróf Apponyi Albert szavazói közé.

Az, hogy ekkor egy evangélikus lelkész szavazott egy konzervatív katolikus grófra, még a legkisebb gond. Hiszen ami igazán meghökkentővé teszi ezt a dokumentumot, az az, hogy Apponyi a szlovák, Hurban pedig a magyar nemzeti emlékezetben tölti be a démonizált negatív főhős szerepét.

Ezek után magától értetődően felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan sodródhatott azonos oldalra ez a két ember?

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Szlovák–magyar kapcsolatok

Történelem

Vélemény

Jelenleg a legolvasottabbak