Napunk

Tovább élünk, 2 millióval több autónk van, és biztonságosabb az ország: hova fejlődött Szlovákia 30 évnyi önállósága alatt

1993. január 1-je Pozsonyban. Kép - TASR
1993. január 1-je Pozsonyban. Kép – TASR

Bemutatunk 16 grafikont, táblázatot és térképet, amelyek különböző szempontokból mutatják be az önálló Szlovák Köztársaság három évtizedét.

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

Megöregedtünk, meggazdagodtunk, egy biztonságosabb országban és tovább is élünk. A mindennapi problémák dacára, amelyekkel a Szlovák Köztársaság lakosai találkoznak, és annak ellenére, hogy a politikusok képtelenek ezeket megoldani, az önálló ország 30 éve alatt az élet jobb lett.

Valahol jelentősebben, míg máshol kevésbé. Úgy döntöttünk, hogy adatok és grafikonok segítségével bemutatjuk Szlovákia fejlődését néhány területen. Nincs mindenről elérhető statisztikai adat, és természetesen a számok önmagukban nem tudják megmutatni az önálló országban való létezés teljes valóságát.

Viszont még így is sok helyen meglepő dolgok kerültek fényre. Azt tudták például, hogy Szlovákiában ma két millióval több autó van nyilvántartásban, mint harminc évvel ezelőtt?

Hányan voltunk és vagyunk

Szlovákia 30 évének összegzését az alapvető adatokkal kezdjük. A lakosság száma nagymértékben nem változott, míg 1993-ban ötmillió 325 ezer ember lakott az ország területén, három évtizeddel később ez a szám csak körülbelül 100 ezerrel nőtt. A Statisztikai Hivatal a múlt éven ötmillió 441 ezer lakost tartott nyilván Szlovákiában.

Érdekességképpen kevesebbet, mint 2020-ban, amikor is az országban 15 ezerrel több ember élt. Ahogyan arra Branislav Breha demográfus már két évvel ezelőtt figyelmeztetett, a Covid-19 világjárványa felgyorsította a természetes népességnövekedésről a népességfogyásra való áttérést, ami egyébként is bekövetkezett volna.

A Covid nélkül azonban ez később következett volna be.

 

Az egyes településeken élő személyek számának változása a 30 év alatt

Az önálló Szlovák Köztársaság megalakulásának évéhez képest ma már tovább élünk. Bár az elmúlt évek valóságát a Covid-19 világjárvány is befolyásolta.

1993-ban a nők várható átlagos élettartama közel 77 év volt, a férfiaké pedig több mint 68 év. A pandémia előtti 2019-es évre ez az adat a nőknél közel 81 évre, a férfiaknál pedig 74 év fölé emelkedett. A világjárvány alatt mindkét nem esetében körülbelül három évvel csökkent. Ha Bulgáriát figyelmen kívül hagyjuk, akkor az egész Európai Unióban ez lenne a legmagasabb.

Michal Horváth, a Szlovák Nemzeti Bank közgazdásza nyáron sokkolónak nevezte ezt a megállapítást. „Kiderült, hogy a fiatalabbak is túlzott mértékben haltak meg, és nem feltétlenül csak a Covid miatt. Ez a kudarc nem csak az egészségügyi rendszernek tulajdonítható, a társadalom egésze kudarcot vallott. Elég csak arra gondolni, hogyan álltunk a szabályok betartásával vagy a védőoltásokkal.”

Az átlagéletkor alakulása a nőknél (pirossal) és a férfiaknál (kékkel)

Szlovákia meg is öregedett. 1993-ban az új köztársaság polgárainak átlagéletkora 34 év volt. 2021-ben elérte a 41 évet. Három évtized alatt tehát hét évvel nőtt az áltagéletkor.

Egyes járások gyorsabban öregednek, mint mások. Az 1996 óta rendelkezésre álló adatok szerint a Rozsnyói járástól a Gölnicbányáin át az Eperjesi és Felsővízközi járásokig húzódik egy sáv, ahol a lakosság fiatalabb a szlovákiai átlagnál.

Ezen járások némelyikében a statisztikákat befolyásolhatja a marginalizált közösségekben élők nagyobb száma, ahol több gyermek születik, de az emberek kevesebb évet élnek, mint a társadalom átlagéletkora.

Az átlagéletkor alakulása az egyes járásokban

Kevesebb abortusz, a válások aránya hasonló  

A köztársaság megalapítása óta az egyik legjelentősebb változás az abortuszok számában figyelhető meg. Szlovákia függetlenségének három évtizede alatt jelentősen csökkent.

A Statisztikai Hivatal csak 1997-től teszi közzé az adatokat, de a tendencia azt mutatja, hogy néhány évvel korábban valószínűleg még több abortusz történt. Míg 1997-ben több mint 20 ezer abortuszt végeztek Szlovákiában, tavaly ez a szám 5 ezer alá csökkent.

A csökkenés még erőteljesebben megfigyelhető, ha a 100 születésre jutó abortuszok számát számítjuk. Míg 1997-ben 100 születendő gyermekre 35 abortusz jutott, addig 2021-ben 100 születendő gyermekre kevesebb mint 9.

Az abortuszok és a 100 szülésre jutó abortuszok számának alakulása

A születések száma a 90-es években meglehetősen gyorsan csökkent. Míg 1993-ban még több mint 73 ezer gyermek született az új köztársaságban, az évtized végére évente 20 ezerrel kevesebb újszülött jött világra.

Hazánkban 2002-ben született a legkevesebb gyermek, alig több mint 51 ezer. Az elmúlt években mintegy 57 ezer gyermek született Szlovákiában.

A születések száma

Nézzük meg a házasságokat és a válásokat is. Érdekes módon Szlovákiában két éve majdnem pontosan ugyanannyi válás történt, mint 1993-ban: három évtizeddel ezelőtt 8143 házasságot bontottak fel, 2021-ben pedig 8131-et.

A független köztársaság fennállása alatt azonban voltak olyan időszakok is, amikor lényegesen több házaspár vált el. 2005 és 2009 között a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala évente több mint 12 ezer válást regisztrált.

Ebben az időszakban a válási index, vagyis a házasságkötések és a válások aránya 50 százalék fölé emelkedett. Ma ez az arány 31 százalék. Nemcsak azért, mert a válási arány csökkent, hanem az elmúlt években, különösen 2015 és 2019 között a házasságok száma jelentősen növekedett.

Házasságok (kékkel), válások (pirossal) és a válási arány

Vannak olyan területek, ahol a statisztikák nem hoztak pozitív híreket. A 90-es évekhez képest például több az öngyilkosság, ráadásul a 2021-es, kihívásokkal teli pandémiás év megállította az előző időszak legalább látszólag csökkenő tendenciáját.

Míg tavaly 548 öngyilkosság történt (100 000 lakosra körülbelül 10 eset jutott), 1993-ban csak 358 (100 000 lakosra még hét eset sem jutott). Viszont van itt néhány „de”, amit hozzá kell tenni.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának adatai szerint 1992 és 1993 között az öngyilkossági ráta hirtelen csökkent, 10,4 esetről 6,7-re 100 000 lakosra vetítve, ami a módszertan megváltozását vagy egyéb okokat tükrözhet.

Ezenkívül még mindig érvényben van, hogy a legtöbb öngyilkosság Szlovákiában a szocializmus idején történt, ami ellentmond néhány mítosznak. A rekordév 1983 volt, amikor 762 szlovákiai lakos vetett véget életének. Ez 100 ezer lakosra vetítve 15 esetet jelentett.

Az öngyilkosságok száma (kék a férfiak, piros a nők), és a 100 ezer lakosra jutó öngyilkosságok száma

179 eurót kerestünk

Vladimír Baláž, a Szlovák Tudományos Akadémia Jövőkutatási Intézetének közgazdásza a Denník E számára írt arról, hogyan nézett ki a szlovák gazdaság három évtizede.

Tegyünk azonban hozzá két statisztikát. A köztársaság függetlenné válásakor a munkanélküliség 14%-os volt, ami több mint kétszerese a mai szintnek. De ez messze nem a legrosszabb adat volt; az 1990-es évek végén Szlovákia minden ötödik munkaképes lakosa munkanélküli volt.

Mi a helyzet a fizetésekkel?

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Szlovákia

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak