Napunk

Sajó-szennyezés: aggasztó az arzén mértéke, mutatták ki a Greenpeace legfrissebb mérései

Fotó: Dörgő Zsuzsi / Greenpeace
Fotó: Dörgő Zsuzsi / Greenpeace

Jelentős arzénszennyezések vonulnak le a Sajón, amelyek a folyó magyarországi szakaszát is veszélyeztetik – derül ki a Greenpeace Magyarország legfrissebb méréseiből. A zöldszervezet a magyar határ előtti Sajólénártfalvánál mérte a legmagasabb, 88 mg/kg-os értéket, ami közel hatszorosa a magyar és közel négy és félszerese a szlovák határértéknek. 

Közel a cél! Legalább 30 ezer eurót kell összegyűjtenünk, hogy a Napunk 2024-ben változatlanul működhessen. Segíts, hogy teljesítsük a célt. Minden adományt köszönünk!

A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjék a szennyezés útját, illetve azt, hogy milyen mértékben hordta szét a folyó a toxikus anyagokat, melyek a szlovák oldalon található, mára csődbe ment Siderit vasércbányából ömlenek a folyóba hónapok óta.

A környezetvédő szervezet négy helyen – a szennyezés forrásától pár száz méterre, ettől mintegy 25 kilométerre, Pelsőcnél, a határ szlovák oldalán Sajólénártfalvánál és a határ magyar oldalán Sajópüspökinél – vett üledékmintákat, melyeket független, akkreditált laboratóriumban vizsgáltatott be.

A vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a Sajón a szennyezés kifolyásától pár száz méterre, a Szlovákiában lévő Alsósajó mellett 76 mg/kg volt a folyó arzénkoncentrációja, ami a magyar földtani közegre megadott határérték (15 mg/kg) több mint ötszöröse, és a szlovák talajokra megadott határérték (20 mg/kg) közel négyszerese. A Pelsőcnél vett mintákban ennél alacsonyabb, de továbbra is határérték feletti 31 mg/kg értéket mutattak ki a mérések, míg a magyar határ előtti Sajólénártfalvánál mérte a Greenpeace a legmagasabb, 88 mg/kg-os értéket, ami közel hatszorosa a magyar és közel négy és félszerese a szlovák határértéknek.

A Sajó a Rima befolyása után éri el Magyarországot Sajópüspökinél, ahol a környezetvédő szervezet májusban 20 mg/kg-os értéket mért. A szeptemberi  vizsgálat magas, de pont a határérték alatti (14 mg/kg) arzénkoncentrációt mutatott ki. További esőzéseket követően azonban újabb szennyezéshullámok érhetik el a magyar szakaszt.

Térképen a mintavételi helyek és a mért értékek

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője szerint a mérési eredmények azt mutatják, hogy mostanra szétterült a szennyezés a folyóban, és a toxikus fémek már a Sajó alsóbb szakaszaira is eljutottak, illetve várhatóan még újabb, kisebb szennyezéshullámok fogják sújtani a folyó magyar szakaszát.

„Mindezekre tekintettel továbbra is fenntartjuk azt a követelésünket, hogy a magyar hatóságok a folyó üledékére is terjesszék ki a vizsgálataikat, hiszen egyértelmű, hogy a szedimentben mutathatóak ki magas koncentrációban a mérgező fémek. Emellett a szlovák hatóságoknak mielőbb nyilvánosságra kell hozniuk a saját mérési eredményeiket, hogy teljes képet kapjunk a Sajó szennyezettségéről, és ennek alapján a lehető leghamarabb megkezdődhessen a szükséges kármentesítés, hogy eltűnjenek a toxikus anyagok a folyóból” – hangsúlyozta a szakértő.

Ugyanezen a véleményen van Katarína Juríková, a Greenpeace Szlovákia igazgatója is. A folyó állapotának rendszeres felmérését szorgalmazza, továbbá a szennyezettség mértékére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását és a Sajó mielőbbi megtisztítását. „A kormánynak már eddig is mindent meg kellett volna tennie annak érdekében, hogy az élővizeket, az ivóvízbázisokat semmilyen mértékben ne érintse az arzénszennyezés, illetve ne maradjon meg ez a toxikus anyag az élővizek üledékében” – hangsúlyozta Juríková.

Az arzén nagyobb mennyiségben akut méreg, de már kisebb mennyiségben is rákkeltő, illetve nagyon mérgező a vízi élővilágra, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okoz.

A Sajó február közepén vörösre színeződött a használaton kívüli Siderit vasércbányából kiömlő szennyezett bányavíz miatt. Az Állami Vasércbánya Társaság betonszigeteléssel állítaná meg a szennyezett víz kiáramlását, és jelenleg az illetékes hatóságok állásfoglalására vár. A Rozsnyói, Nagyrőcei és Rimaszombati járásban, melyeken keresztülfolyik a Sajó, a kormány rendkívüli állapotot hirdetett.

A szlovák környezetvédelmi minisztérium korábban a Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet által koordinált geológiai mérésekre hivatkozva elismerte, hogy bár sikerült csökkenteni a kiömlő bányavíz mennyiségét, a folyó üledékében továbbra is jelentős az arzén-, nikkel-, vas- és mangánszennyeződés. Azt állította ugyanakkor, hogy a Magyarországgal közös államhatárnál nincs határérték-túllépés. „A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat megoldási javaslatot készít elő arra vonatkozóan, hogyan távolítsák el a szennyezett üledéket a folyóból” – áll a zöldtárca augusztusi közleményében.

Greenpeace

Környezetvédelem

Sajó-ügy

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak