Napunk

Nem mindegy, melyik szülő érvényesíti az új adóbónuszt, nem csak a kereset összege dönt. Tanácsot adunk, hogyan lehet belőle a legtöbbet kihozni (Kérdések és válaszok)

Illusztrációs fotó – Unsplash.com
Illusztrációs fotó – Unsplash.com

Fizess elő a Napunkra, és nemcsak ezt a cikket olvashatod végig, hanem további cikkeink ezreiből válogathatsz!

Júliustól az adóbónuszra, amellyel a munkavállaló vagy a vállalkozó csökkentheti az adóját, már új szabályok vonatkoznak. A korábbiakkal ellentétben az adóbónusz összegét a jövedelem összege fogja befolyásolni, ezért aztán nemcsak az a fontos, hogy melyik szülő fogja érvényesíteni, hanem az is, hogy a második félévben a régi vagy az új elv szerint számítják-e ki.

Megválaszoljuk az adóbónusszal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.

Nem igazán világos, milyen módosítások léptek érvénybe júliustól az adóbónusz érvényesítésével kapcsolatban.

Június végéig az volt jogosult az adóbónusz érvényesítésére, akinek az adómegállapítási időszakban legalább a minimálbér 6-szorosának megfelelő adóköteles jövedelme, vagyis legalább 3876 euró keresete volt.

Júliustól ezt a feltételt az állam megszüntette. A munkavállaló az adóbónuszra már az első megkeresett eurótól jogosult, nem szükséges, hogy jövedelme elérje a minimálbér felét.

Júliustól azonban az adóbónusz összegét korlátozták, tehát ez az összeg a munkavállaló vagy vállalkozó részleges adóalapjának összegétől, valamint gyerekei számától is függ. Az adóbónusz összegének megállapítása során az éves, 2022-re vonatkozó elszámolásban a munkavállaló összes munkáltatónál elért részleges adóalapjának felét veszik figyelembe.

Az adóbónusz összege függ a gyermek életkorától is. Ha a gyerek nem töltötte be a 15. életévét, ez az összeg júliustól 70 euróra, 2023 januárjától pedig 100 euróra emelkedik. Amennyiben a 15 és 25 év közötti gyermek tanul, a szülő júliustól 40 euró adóbónuszra, januártól pedig 50 euróra jogosult. Az idei év első félévében 6 év alatti gyermek esetében az adóbónusz összege 47,14 euró; 15 éves kor alatt 43,60 euró, ennél idősebb gyermek után a bónusz összege 23,57 euró.

Júliustól a 15. életévét még nem betöltött gyermek után mindenki 70 euróra, januártól pedig 100 euróra, idősebb gyermek esetében 40, januártól pedig 50 euró adóbónuszra jogosult?

Ez az adóbónusz maximális összege, amellyel a munkavállaló vagy a vállalkozó már a júliusi fizetésében csökkentheti az adóját, minden munkavállaló azonban nem jogosult a maximális összegre, a minisztérium ugyanis bizonyos korlátokat tett a törvénymódosításba – az adóbónusz maximális összegét a gyermekek száma határozza meg, akikre az adóalany a bónuszt érvényesíteni kívánja.

Amennyiben a szülőnek egy gyermeke van, az adóbónusz összege a részleges adóalapjának legfeljebb 20%-át teheti ki. Két gyermek esetében ez az összeg a részleges adóalap legfeljebb 27%-a, háromnál legfeljebb 34%-a, négynél legfeljebb 41%-a, öt gyermeknél legfeljebb 48%-a, hatnál pedig maximum 55%-a lehet, az adóbónusz meghatározása során több gyermeket nem vesznek figyelembe.

A munkavállaló havi adóelőlegének kiszámításakor a munkáltató a részleges adóalapból indul ki (bruttó bér mínusz a munkavállaló járulékai). Amennyiben a munkavállaló teljes munkaidős foglalkoztatásban, illetve megbízási szerződésre is dolgozik munkáltatójánál, a részleges adóalapot mindkét jövedelméből számolják ki.

Munkavállaló vagyok. Melyik adóbónusszal járok jobban, ha az első félévben érvényes szabályok szerinti számítás vagy az új szabályok szerinti számítás alapján érvényesítem azt?

Erre a kérdésre a munkáltatónak kellene megadnia a választ, hiszen neki kell a 2022. július 1-től 2022. december 31-ig érvényes adóbónusz összegét összehasonlítania a 2022. június 30-ig érvényes adóbónusz összegével. A munkavállalónak a kedvezőbb összeget kell odaítélnie.

Példa: Júliusig a munkavállaló-szülő 6 év alatti gyermeke után 47,14 eurós bónuszra volt jogosult; 15 év alatti gyermeke után 43,60 euró adóbónuszra, idősebb gyermek esetében pedig 23,57 eurónyi adóbónuszra jogosult. Az említett munkavállaló bruttó bére 1 000 euró, két, 5 és 16 év közötti gyermeke van. A részleges adóalapjának összege 866 euró. A régi számítás szerint havi adóbónuszának összege 70,71 euró (47,14 euró + 23,57 euró).

Júliustól az adóbónusz összege a 866 eurós részleges adóalap összegének legfeljebb 27%-a lehet, ami 233,82 eurónak felel meg. Az új számítás szerint két gyermek után a példában szereplő munkavállaló 110 euró (70 euró + 40 euró) adóbónuszra jogosult. A bérszámfejtő kiszámolja a jogosultság összegét, majd csökkenti az adóját 110 euróval, mivel a munkavállaló számára ez kedvezőbb, mintha a régi jogszabály szerint járt volna el, melynek értelmében csak 70 eurónyi adóbónuszt érvényesíthetett volna.

A munkavállalónak viszont nem szabadna a munkaadó bérszámfejtőjére támaszkodnia, saját magának is át kellene számolnia, melyik opció bizonyul számára kedvezőbbnek.

Elsősorban mit kell mérlegelnie a munkavállalónak?

Amennyiben az adóbónusz 2022. július 1-jétől érvényes összegéről van szó, ennek nem szabad magasabbnak lennie az adott hónapban munkaviszonyból származó jövedelmek részleges adóalapjának százalékos határértékénél, ezért az adóbónusz ilyen jellegű érvényesítése esetében a kedvezőbb opció, ha a magasabb jövedelmű szülő érvényesíti azt.

Amennyiben mindkét szülő munkavállaló, a magasabb jövedelműnek kellene az adóbónuszt érvényesítenie.

Arra is van lehetőség, hogy az adóbónuszt felváltva érvényesítsék. Ez abban az esetben áll fenn, ha az év során változik a jövedelmük.

Ha mindkét szülő munkavállaló, de alacsony a jövedelmük, az adóbónusz érvényesítését az egyes hónapok szerint kellene felosztaniuk. Amennyiben a havi adóbónusz kiszámításakor nem érvényesíthetik a bónusz teljes összegét, az éves elszámolás vagy az adóbevallás benyújtását követően visszakapják a különbözetet.

Amennyiben az egyik szülő vállalkozó, valószínűleg a munkaviszonyban lévő szülőnek éri meg az adóbónusz érvényesítése.

Júliusig a munkavállaló számára előnyösebbnek bizonyult az abóbónuszt havonta érvényesíteni, ennek összege nem változott. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, bruttó jövedelmének el kellett érnie legalább a 323 eurót (a minimálbér fele).

Ha az adómegállapítási időszakban a munkáltatója szerint jogosult adóbónuszra, akkor ezt a jogosultságot abban az esetben sem veszíti el, ha a munkáltató alacsonyabb összeget számított ki neki, mivel valamelyik hónapban alacsonyabb volt a fizetése.

Amennyiben júliustól az egy gyermekes szülő a hónap egy részében beteg lenne, az adóbónusz összege a részleges adóalap 20%-aként kerül megállapításra, ez azonban a betegszabadság miatt alacsonyabb lesz, ezért aztán az adóbónusz is alacsonyabb lesz abban a hónapban, amikor a munkavállaló betegszabadságát töltötte. Amennyiben már elég magas volt a jövedelmünk és nem voltunk már betegszabadságon, az adóbónusz összegét a munkáltató az éves elszámolás során kiegészíti.

És mi a helyzet a vállalkozókkal?

A törvény rájuk is vonatkozik, az adóbónuszra vonatkozó szabályok azonban az ő esetükben kevésbé kedvezőek.

Ez a cikk kizárólag a Napunk előfizetői számára elérhető.

Adózás

Aktuális

Jelenleg a legolvasottabbak